J.L. Azcarraga 24, Bertamiráns, 15220

Especialización en:

  • Deseño e construción de xardíns
  • Mantemento
  • Montaxe de regos automáticos
  • Asesoramento técnico
  • Podas e desbroces
  • Tratamentos fitosanitarios (somos aplicadores autorizados)

A seguinte é unha pequena mostra dos xardíns que creamos: